Šahovski klub Kolubara

Lazarevac

PRIKAZ LEKCIJE
Učlanite se u klub ili upišitee u našu školu šaha

Šah oplemenjuje jer je pun razočaranja

Prikaz lekcije

OTVARANJA :
Igra četiri konja
Resource id #4

Simetrično mirno otvaranje. Postoje i oštre podvarijante kao Rubinštajnov potez 4.. Sd4 i Beogradski gambit 4.d4 ed4 5.Sd5 "